Världsvälden

Känner du till några utav de världsvälden som har funnits och även som existerar idag? Om vi ska börja med de som inte längre existerar. Assyrien, Babylon och det Medo-persiska riket. Inget utav dessa existerar idag även om det finns de få som säger att det är syrianer eller perser. Hur som helst så finns det ingen som säger att de är babylon. Sedan har du de som även existerar idag. Kina, Egypten, Grekland, Tyskland, Romerska riket (Italien) och det senaste Förenta Staterna. Tyskland, Grekland, Egypten och Italien har dock helt försvunnit från maktpositionerna.